je zameraná na rozvoj všetkých pohybových schopnosti – kondičných, koordinačných a schopnosti flexibility, ktoré rozvíjame prostredníctvom jednoduchých gymnastických tvarov a rôznorodých pohybových aktivít. Pravidelným cvičením chceme prispieť k zdravému vývinu dieťaťa a vytvoriť tak návyk na pohyb a odbúrať sedavý spôsob života.

Prijímame deti vo veku od 4 do 6 rokov

KOHO PRIJÍMAME

Prijímame deti vo veku od 4 do 6 rokov. Deti prijímame aj počas školského roka, podľa voľných miest.

Cvičíme od septembra do júna.

KEDY CVIČÍME

Cvičíme od septembra do júna. Trénujeme 2x týždenne. Jedna tréningová jednotka trvá 60min.

ČO SI TREBA DONIESŤ

ČO SI TREBA DONIESŤ

Tričko (bavlnené, bez potlače), kraťasy (legíny), ponožky a pitie.

Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice Športová gymnastika Košice
sportova gymnastika

Kontakt

Vaša správa bola odoslaná, ďakujeme!

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript